Anniversario alluvione di Messina del 1° ottobre 2009

A MESSINA E LI SO’ MORTI

Vugghi e rivugghi comu pignata senza funnu
sempri china di gialla scumazza e sangu…
la panza mai sazia di la terra, e si nni vannu
senza requiem, silenzi o sonu di trummi….

l’affucati, anniati, scripintati sutta muntagni
di petri, d’acqua e di fangu… li marturiati
figghiastri di sta “ginirusissima terra”
ancora ‘na vota pistati, umiliati di l’italicu pedi.

Lu sacciu, la natura è stanca d’esseri pigghiata
a carcagnati di l’omu e ogni tantu a raggiuni
si ribella, facennusi veniri virticchi, trimulizzi
ma pirchì a pagari sunnu sempri li nnuccenti?

Pirchì tirrimoti, alluviuna, pistilenzi e bummi
nun cadinu supra villi e palazzi di li sucasungu
di piccatura ‘mpinitenti… forsi strincisti
sulu cu li putenti patti d’allianza, di desistenza?

Pirchi sti trona di l’aria, nun abbrucianu e siccanu
manu, vucchi di bastardi, criminali e caini
ca ‘stu cannistru d’erba ciarusa e di ciuri
a giramanu jncheru, di fangu, morti e tritolu?

Lu ‘nvintasti Tu lu dittu: “lu cani muzzica sempri

lu cchiù sfardatu” … o esisti un santu prutitturi
pri li miserabili, li facci di culu senza vriogna
né russura, facci rascagnusi cchiù duri di la i ciaca?

Pirduna l’irriverenza Signuri, sicca la me’ vucca
la radica di lu me’ pinzeru si ti fa piaciri
ma ‘nzinu ca mi duni un ciatu, ‘na l’arma di vita…
iu scrivu, cuntu, gridu: lu duluri di la me’genti…

Pirchì Signuri, pirchì veru è ca nni dasti biddizzi
ginirusità orgogliu, ma pirchi n’accudi a genti
fausa, munzignara e senza cori, pirchì nni sdirrubbi
e nni fai mettiri ‘ncruci di li stissi nostri frati?

Chi nni voi Signuri di sti poviri disprizziati siciliani
vinnuti e svinnuti nni pri nenti a lu mircatinu
di la morti…accussi ‘ndigni d’un minutu di silenziu
semu? Quali e quantu debbiti avemu ancora a scuttari?

O forsi è chistu lu prezzu pri l’isula ca nni dasti?

8 ottobre 2009
MICHELA RINAUDO LA MATTINA