Cordoglio

L’Altra Sicilia esprime il proprio sentito cordoglio ad Eugenio Preta per la scomparsa della madre.

Ci stringiamo a lui ed alla sua famiglia augurando loro di riprendere al più presto la via della serenità.

***

A me matri

Tu mi criscisti, mi mannasti a scola…

appoi mi mittisti l‘ali e mi dicisti…vola

E iu vulai ‘ntra paisi strani,

senza pinzari ca ti lassai ‘nte peni

Partii,… ti lassai sula,

comu na varca senza vila,

a testa frasturnata…l‘occhi chini,

e senza sangu tutti li to vini

Ti lassai sula… partii luntanu

ma vidu ancòra ca mi stenni a manu

mi salutavi ma dicevi torna…

t‘aspettu cca, cuntu li me jorna

Ora c‘haiu furriatu menzu munnu,

e l‘haiu vistu quasi ‘nsinu ‘nfunnu,

ora m‘arriposu e pensu a tia,

ccu tantu amuri e tanta nostalgia

e pensu quantu beni mi vulevi,

a quanti cosi belli mi dicevi;

attentu non sudari…s‘annunca t‘arrifriddi,

e duci duci mi mittevi i manu ‘nte capiddi!

m‘accarizzavi mi strincevi forti…

siparari ni po‘ sulu la morti!

La morti ‘npitiusa t‘arrubbau,

e luntanu…luntanu di mia ti purtau!

Si fici tardu, passànu li me anni,

tra gioi, duluri e peni ranni!

Stancu é u me cori, stanca é la testa,

ma prestu n‘ancuntramu e sarà festa!

Gianni Farruggio