Monolugu ppi dui

Si tratta di un colloquio tra due persone, ma quello che parla è solo uno che si fa le domande senza fare aprire bocca all’altro coinvolgendolo suo malgrado nella storia del risorgimento.
In effetti esistono questi tipi di persone

Monolugu ppi dui

Ora iù vulissi sapiri di tia: ma tu ci cridi viramenti ca fu Garibaldi cu milli “scaura ròcculi” ca cunquistavu u Regnu de dui Sicilii ca era difinnutu di 50.000 surdati armati di tuttu puntu?
U sacciu, tu mi dicissi ca erunu furtissimi, specialmente cumannati do Generali.
E allura iù t’arrispunnu: furtissimi? Avunu a essiri tutti Nembo Kid o Super Man. Inveci erunu 1000 strazzati cugghiuti ne varii fogni di diversi paisi e avevunu sulu lu disiu d’arricchirisi che saccheggi.
Va beni, tu poi diri, ma intanto u risultato è sutta l’occhi.
Ma certu, iù t’arrispunnu, a fini ca fici u Regnu è risaputu di tutti, ma a verità di comu s’arrivavu a tali puntu è di pochi cunusciutu. A maggioranza ha cridutu a tutti ddi ‘mballaccheri ca ‘nt’e libri di storia ci hannu cuntatu a favula di “Garibaldi e i milli” e nuatri, poveri carusi, ammuccavumu comu i mazzuni.
A si? Tu mi poi diri, e allura comu si spiega ca tutti i cità e i paisi dill’Italia sunu chini di statui di Garibaldi e di Vittoriu Emanuale e cci su ’mburdellu di strati intitulati a Cavour. Bixio, Plebiscitu ecc?
Cca, t’arrispunnu comu si devi: certu tu no sai, accussì comu tanti autri. A ddi tempi, amara a cu si mitteva contro, avunu a fari cridiri a chiddi di tannu e a li generazioni futuri ca tutta sta genti furunu eroi e patrioti comu si leggi ‘nt’e libri di storia. Ma oggi non si po cchiù cridiri a li favuli ca ni cuntavunu ‘nt’a storia. A storia non è cuntata comu na favula ma è fatta di documenti e oggi i documenti truvati da scrupulusi storiologi dimostrunu la virità di ddu periodo, cosa vera e ‘mpurtanti è: ca tutti ddi personaggi non furu autru ca assassini, latri, munzignari, razziaturi, sanguinari, sacchiggiaturi, dissacraturi, ecc, ecc. E ora m’arrivordu ca, e tempi da scola, u nostru parrinu da religioni n’aveva cuntatu qualche cosa, u nostru pinseru di tannu era: cu sapi chi cci ‘ncucchia stu parrinu. E inveci era tuttu veru.
Ma comu, tu mi poi diri, allura u fattu ca ni libirarunu do tirannu Borbonicu e ca ci hannu emancipati è tuttu falsu?
Ca si capisci, t’arrispunnu, e ci voli tantu ppi capirlu? Tu a pinsari, caru amicu, ca cu lu pretestu di fari l’unità d’Italia, u Regnu nostru fu distruttu, sacchiggiatu, annientatu. A ddi tempi, u Regnu de du Sicilie era ricchissimu, ‘nt’o Mediterraniu, dopo a Francia era u Regnu cchiù ‘mpurtanti ppi ricchizza, cultura, modernità, cummerciu ecc, ecc. Tanta ricchizza faceva veniri l’acqualina ‘nt’a vucca a Vittorio Emanuale e a Cavour ca a ddi tempi non avevunu ‘nsordu e erunu addibitati cu autri paisi ppe spisi fatti ppi fari verre (quasi tutti persi). Non fu Garibaldi che so milli scugnizzi a distruggiri u Regnu, ma l’esercitu Piemontesi che so Birsaglieri e Carabbineri. Ci fu l’ivasioni di un Regnu pacificu senza dichiarazioni di verra. Currumperu a maggioranza di l’ufficiali di alto grado in modu di sbandari l’esercitu do Regnu.
Certu, tu putissi diri, ca na cosa di sta purtata non poteva succediri senza l’interventu cuntrastanti di autri paisi.
Sicuru, ti chiarisciu. Si fussi statu comu i tempi di ora, l’autri paisi non l’avissuru pirmissu. Vadda cumu cci finivu a Sabbam Ussein quannu invadivu u Kuwait. A ddi tempi la distruzione do Regnu non era sulu pinsatu do Piemonti, ma c’era l’appoggiu e u benestari da Francia e da Granbretagna. I Francisi ppi ricambiari alcuni favuri e ppi pigghiarisi a Savoia e Nizza. I ‘Nglisi ppi livarisi di ‘mmenzu na potenza navali e cummirciali ca cci dava fastidiu ‘nt’o Mediterraniu, specialmenti ca stava ppi rapirisi u canali di Suez. I ‘Nglisi, ppe so ‘nteressi non hannu mai vardatu in faccia a nuddu e furunu propriu iddi a calunniari i nostri regnanti ppi farli cridiri tiranni e torturaturi all’occhio do munno e aiutarunu u sbarcu de famosi mille. Nessunu paisi si vuleva metteri contro gli ‘Nglisi picchì a ddi tempi era u paisi cchiù forti e chiù riccu. E accussì i Piemontesi ca scusa di vuliri fari l’unità d’Italia, sutta l’occhi di tuttu u munnu, annu distruttu, sacchiggiatu, arrubbtu, ammazzatu. Divi sapìri ca svaligiarunu a Banca di tutti l’aviri do Regnu (c’eranu chiù do duppiu di sordi di tutti l’autri stati misi ‘nsemi), smuntarunu tutti li attrizzaturi di li industrii pi purtarli in Lumbardia e ‘nt’o Venutu. Ppe navi a cosa fu cchiù semplici, bastò cangiari bannera. Accumingiarunu a dari a caccia a chiddi ca ora fussunu chiamati partigiani, dannucci lu nomu di briganti.
Ma allura, tu m’addumanni: su è comu dici tu, non fu fatta l’unità d’Italia, ma fu distruttu u Regnu a favori de paisi do Nord.
Viru ca finalmente, qualche cosa accuminci a capiri. Oggi si chiama Unità d’Italia e u guvernu si sta priparannu ppi fisteggiari, fra n’annu, a ricurrenza di 150 anni passati di tannu.
Sarebbi cchiù giustu fistiggiari: no l’unita d’Italia, ma la rinascita e l’arricchimento do Nord Italia e commemorare la morti, distruzione e l’impoviramento de paisi meridionali.
U nostru prisidenti Napulitanu, ppa carica ca havi e ppi rapprisintari tutti l’ Italiani, devi ppi forza appuggiari sta ‘niziativa de fisteggiamenti, ma datu ca iddu nasciu a Napuli e canusci a vera storia do so paisi, su putissi, ni facissi a menu.
Tu stavi pinsannu di dìrimi nautra cosa: comu mai cci furunu tanti pirsunalità ‘mpurtanti do Regnu ca erunu a favuri di l’iniziativa di Cavour e compagni?
E allura iù t’arrispunnu: tu a pinsari ca i Siciliani hannu avutu ‘ntesta, da sempri, di non addipenniri da nuddu (a storia cci lu conferma) e a ddi tempi, specialmenti da Napuli. Ppi stu motivu c’eranu sempri lotti e rivolti contro a dipinnenza da Napuli. Na vota, quannu u re era Firdinandu secunnu, ppi calmari la rivolta di Missina, fici bummardari la cità che so navi. Ppi stu motivu, Ferdinandu fu chiamatu u re bumma. E ppi fàriti nu paragoni fra la verità e li minzogni: Vittoriu Emanuele secunnu, fici bummardari li cità di Ancona, di Genuva, di Gaeta e di Palermu, facennu migliaia di morti. ‘Nt’e libri di storia Ferdinandu e chiamatu u re bumma mentre u re Vittoriu u re galantomu. U motivu ca u sbarcu de milli si fici in Sicilia fu propriu ppi aviri l’appoggiu de Siciliani contro Napuli. Insomma l’astiu ca cc’era contro Napuli favurì u corsu da storia ca ora canuscemu. Chistu è tortu ca i Siciliani non devunu scurdarlu, specialmente, dopu l’unità dichiarata a secutu do plebiscitu farsa, sinn’addunanu ca cascanu da paredda a la braci e ‘nfatti, ppo solitu carattiri de Siciliani, no 1866 cci fu na grossa rivolta a Palermu contro u novu guvernu e fu tannu ca Vittoriu Emanuele mannò li navi a bummardare la cità facennu migliaia di morti.
Si, va beni, tu mi dicissi, ma ormai semu tutti Italiani, su passati 150 anni ed è giusta a ricorrenza dell’unita d’Italia.
S’havissi rugiuni, iù t’arrispunnissi, si fussi veramenti unita! Certamente ppi unita non s’intenni sulamenti giograficamenti e puliticamenti. S’intenni anchi economicamente cu parità di strutturi industrii, di lavoru, disoccupazioni e via dicennu. Inveci da 150 anni lu meridioni e statu tinutu sempri all’ossu, da sempri, quannu cce satu di spenniri sordi, i vari governi annu sempri pinsatu di spinnirli al Nord, lassannu u meridione sempri cchiù derelittu. Quindi ppi mia chista non è unità ma diparità vuluta. Ormai è chiaru ca ogni guvernu ca si sussegui si fa caricu di mettiri i cosi a postu cco meridiuni. Sunu tutti balli ppi farisi pubblicità ccu l’opinioni pubblica. Hannu sempri aduttatu u mottu “unni maggiuri cc’è minuri cessa” e u tortu maggiuri di sta situazioni cci l’hannu i deputati meridiunali ca vannu o guvernu. Chisti pp’aviri i voti, ti promettunu rosi e ciuri, ma quannu arrivunu allu scopo, si tenunu stritta a putruna e si scordunu de problemi de so paisi.
SENTI, ORA NON M’ADDUMMANNARI AUTRU, SU VOI SAPIRI DI CCHIU’ CERCA DI STURIARITI ‘NPOCU DI STORIA VERA CIRCANNULA UNNI TI PONNNU ASSICURARI CA E’ VIRAMENTI VERA. PPI ESSIRI SICURU TU HA DUMANNARI SEMPRI “QUALI PROVI MI DUNI PPI ESSIRI SICURU CA CHIDDU CA DICI E’ VIRITA’?
Giacomo Comis