I Prumissi da Rigioni Sicilia

Caru Giuvanni,

Tu vuliatu sapiri chiddu ca mi succcidiu? Mancu sacciu d’unni ncuminciari!

Pu si e pu no, ncuminciu a diriti ca haiu 53 anni e 36 anni mi l’haiu fattu cca ngirmania..
Siccomu nun sacciu stari mai fermu, mi misi no 1971 no vuluntariatu e a bazzicari o Cunsulatu ad Amburgu ppi aiutari i cristiani, ppo mi misi no centru talianu di Lubecca e ppo cu li assuciazioni comu sigritariu.


Pirfinu arriciviu no 1996 di lu Prisidenti da Rigioni a targa d’oru ppi li meriti a favuri di l’emigrati no paisi ca mi ospita!

Chi t’haiu a diri si vidi ca ma cavava bbonu e allura mi vutaru no Comites di Amburgu.
Haiu fattu l’allinaturi ppi Jochi da gioventù e u prisidenti da cummissioni “Sport e tempo libero”.

Poni furmaiu l’associazioni Trinacria e addivintaiu prisidenti ca po la chiamau La vera Trinacria. Trasiu ne Sicilia Mondo e haiu iutu assa avota nSicilia; m’immitarunu all’UNAIE ngirmania e a Strasburgu ppi na para di vota e ppo siccomu iera sempre a stissa tiritera, ppi farisi a campagna elettorali, e iu ci lu dicia na facci nun m’immitarunu cchiù!

Quannu hannu abbisognu di voti ppi l’elezioni allura semu bboni sennò nenti nun si fannu sentiri cchiù! A min**iata ie ca unu spenni grana ppi ghiri a destra e a manca, t’apprumettunu ca ti li rimborsanu e nuavutri scemi cca ci criamu…Quantu sordi e iorna di ferie c’haiu persu, ca mancu tu mmagini…

Comu lannu passatu cca Sicilia Mondo m’immitò a Iddstein (Wiesbaden) ppi participari a na conferenza di li siciliani a Germania. Eramu assà, vinuti di tutti li parti, ma u cchiù luntanu era iu 1500 chilometra e picchi? Ppi sentiri a un certu Lombardo cca vulia essiri vutatu allu Parlamentu Europeo. Mizzica dissi iu, ppi sta fissiria fici tutti sti chilometra, persi na iurnata di travagghiu e na nuttata all’albergu? Chhi ta diri u rimborsu mancu mu dettiru, picchi lu sigritaru di l’anurevuli nun iera liquidu però i grana mi li mannava a la banca. Aha, nenti arrivau! Chiddu ca mi fa nca**ari ie ca po li cristiani dicinu ca si babbu!
Iu stu fattu lu denunciau o so Partitu nsicilia; a Milanu a sedi cintrali; scrissi pirfinu a Straburgu..dda m’arrispunneru cca s’intrassavanu, da l’Italia nun m’arrivau nenti!

Ora vinemu a frivaru do 2005. Navutru mmitu, sta vota da Rigiuni Sicilian; “Verso una nuova legge regionale sull’emigrazione, Conferenza Incontro” – Consolato Generale d’Italia.

Siccomu iu nun ci vulia iri, allura m’abbummardaru da Sicilia di tilifunati e littri. Chi ta diri? Ci iu a vidiri chiddu ca vulianu. Nun era campagna elettorali ppi quarcunu. Però siccomu sta vota c’era scrittu na l’ammitu ca rimborsi nun ci nn’eranu e iu ci iu lu stessu e nun mi lamentu…

A sta conferenza si parlava di sussidi ppi turnari nsicilia ma nuddu di nuavutri era ntrissatu.
Nuavutri vuliamu ca a Rigiuni n’arricanuscissi e n’aiutassi a fari una Fidirazioni di l’associazioni siciliani ngirmania e picchì no, macari no Munnu unni e gghiè ca c’era ntrissi.. Pichi nuavutri semu stanchi di “essiri aiutati” di l’associazioni cu la sedi nSicilia – nun vuliamu cchiu sentiri a nudddu!

Allura li duttura presenti (all’Italia su tutti duttura!?) scrissiru nu bellu documentu finali a pinna e prumitteru ca o cchiu prestu pussibili nnu mannavanu nbella copia cu l’indirizzi de partecipanti. Sti caz*i, nuddu si fici assentiri cchiù!

Un ghiornu di chistu mi tilifunau unu de partecipanti e mi detti u situ internet di la Rigione Siciliana e naschiannu trasiu ppi casu ni la pagina di l’associazioni all’esteru e mi maravigliau cca na Girmania u nomi di la nostra associazioni nun esisti e mancu lu situ internet di nuavutri. Mizzica! Allura scriviu a lu nomu di l’intirissata, ci mannau foto di mia cu Matteo Graziani e la Targa d’oru e tuttu lu curriculum miu e di 13 anni di associazioni e idda m’arrispunniu ca nun ci pò fari nenti picchì li nomi di l’associazioni l’arrivianu da li Ambasciati.

Iu scriviu all’Ambasciata a Berlinu e m’arrispunneru, ca La vera trinacria di Lubecca esisti e macari ie scritta nell’Albo di l’associazioni da Girmania .

Lu mannau a diri a sta dottoressa a Palermu, scrivennu ca ppi nuavutri ie mpurtanti essiri scritti ne sta pagina da Regioni picchì vulemu furmari na Fidirazioni e ppò ognunu ntirissatu ca voli sapiri quarcosa si pò rivorgiri direttamenti a nuavutri e chista m’arrispunni ca ppi ora nun ci pò fari nenti picchi nun avi tempu ppi cangiari lu purtali internet…

Gna chi t’haiu a diri? Chi nicchi e nacchi ca ci manca lu tempu? Iu la homepage di l’associzioni l’agghiornu ogni simana si cinn’è di bisognu e ppuru alla Rigioni si ci sunnu cosi novi veni agghiurnata e ca ci manca lu tempu e nun ponnu fari nenti ppi l’associazioni all’esteru ca si fannu u mazzu accussì senza aiuto e mancu gloria!!!

Unni sunnu i Mimmu Azzia; Vittorio Anastasi; Francesco Scoma; On. Lombardo ca sunnu sempiri a favuri da siclianità ( si ci cummeni e pigghianu grana da Rigioni fannu quarcosa!!) e do sicilanu all’esteru?

Vossabbenadica a tutti

Luzzu Ciunna

La vera Trinacria – Luise Albertz weg 28/23558 Lübeck
www.laveratrinacria.de
laveratrinacria@aol.com