Siciliani emigrati

A-ttutti i Siciliani ca stannu fora di la Sicilia.
Unn’è facili ppi chiddi ca stannu n-Zicilia fari discursi di mannari fora chistu e chiddu da lu Palazzu, pirchì dumani ci mannanu li sbirri di statu o di mafia ppi livari di mmenzu cu dici la virità.
Sulu si sapemu fari cosi ca criano sulidarietà e dunanu curaggiu la ggenti ci po dari cuntu, allura li cosi ponnu cangiari.
Esempii ci nni ponnu essiri tanti, ma ci duna cunsigghiu u beddhu travagghiu di Sirvanu Borruso.
Ma ora hama-ddiri ca cu ci rapprisenta è un vinnutu, ca penza su a cogghiri voti ppi dumani manciari ciossà.
Certu è beddha cosa pinzari a li Ndipendenza, a la Comunitas Siciliae di Federicu II di Sicilia (cci ricinu ca era d’Aragona, ma era rre nostru).
Ma ora taliamu prima a comu putemu fari all’annu novu ppi l’elezioni di veri Siciliani ca penzanu a li ggenti di Sicilia e chiddi di l’isoli nichii.
Prisintamuci, accussì si scantanu l’aciddazzi lumbardi ca nni vonnu pigghiari ppi vermi di purtari a ccu ci runa ciossà a iddi.

Nuatri nun dicemu fozza Sicilia, ma dicemu
ANTUDO e sunamu la Katabba (campanaru all’epica di lu Vespru)

rrusariu